Gümrük ve Ticaretteki KBRN Tehlikerine AFAD Önlemi

Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) maddelerin gümrüklerde ve sınır kapılarında oluşturabileceği tehlikeleri önlemek için AFAD, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli için düzenlenen çalıştaya katıldı. Çalıştay ve AFAD’ın çalışmaları  ile gümrüklerde ve sınır kapılarında çalışanların KBRN’ye ilişkin donanımları artacak, kritik noktalardaki KBRN güvenliği yükseltilmiş olacak.
 
16 Şubat 2015 Pazartesi, Ankara / KBRN silah ve maddeleri ile yapılabilecek kaçakçılık faaliyetlerinin takibi ve önlenmesi ile sınır giriş-çıkışlarının kontrolünden sorumlu kurum olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın perosneline AFAD, destek veriyor. AFAD KBRN uzmanlarının bakanlığın merkez ve taşra personeline verdiği eğitimler ile gümrükler ve sınırlarımız KBRN anlamında daha da güvenli hale gelecek. Çalıştayın ilk oturumunda, KBRN Çalışma Grubu’nda görevli personel yaptıkları sunumlarda AFAD’ın organizasyon yapısı, faaliyetleri, çalışma prensipleri ve yürüttüğü projeler ile ilgili bilgiler verdi. Sunumlarda ayrıcaKBRN ve Ulusal Mevzuattaki YeriKBRN ile ilgili yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında da bilgiler verildi. İkinci oturumda ise KBRN Tehditleri Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer olmak üzere dört ayrı başlık altında incelendi.
 
AFAD, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın KBRN Kapasitesini Geliştiriyor
 
AFAD’ın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın KBRN olaylarına müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla başlattığı çalışmanın 2 günlük ilk çalıştay programı, Ankara’da hayata geçirildi. 12-13 Şubat tarihlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi’nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı personeli için düzenlenen ‘AFAD KBRN Farkındalık Çalıştayı’ Sivil Savunma Dairesi Başkanı Sayın Ahmet ATİK’in katılımında KBRN Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışmalarla tamamlandı.  
 
Konvansiyonel Silahların Yerini KBRN Silahları Aldı
 
Çalıştayın açılış konuşmalarını, Sivil Savunma Dairesi Başkanı Sayın Ahmet ATİK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Önder UYSAL yaptı. Sivil Savunma Dairesi Başkanı Ahmet ATİK, iki kurum arasında gerçekleştirilen bu işbirliğinin önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. ATİK, Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren konvansiyonel silahların yerini askeri ve sivil kaynakları ayrım yapmaksızın hedef alarak sivillerin yüksek oranda etkilenmesine sebep olan kitle imha silahlarının aldığını, bu kitle imha silahlarının çok büyük oranını Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer silahların oluşturduğunu ifade etti.
 
Gelişen Endüstri İle Birlikte KBRN Tehlikeleri De Artıyor
 
Sivil Savunma Dairesi Başkanı, konuşmasında günümüzde gelişen teknoloji, artan siyasi ve uluslararası gerginliklerle birlikte KBRN silahlarının teşkil ettiği tehdit ve tehlikelerin hızla arttığına, bu silahlara ve silah yapımında kullanılan malzemelere terörist gruplar gibi devlet dışı aktörler tarafından erişilmesinin de artan riskler arasında olduğuna dikkat çekti.  Bir başka tehlikenin ise gelişmekte olan endüstri ile birlikte KBRN maddelerinin sanayi kazaları sonucu çevreye yayılma olasılığı olduğuna vurgu yaptı. KBRN konusundaki farkındalığı artırmasını, ülkemizin KBRN olaylarına hazırlık kapasitesini güçlendirmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.
 
Personelin KBRN Bilgisini Arttırmak Hayati Önem Taşıyor
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Önder UYSAL, AFAD ile yapılan işbirliği ve yürütülen koordinasyonun, teşkilat mensuplarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. UYSAL, çalıştayın bakanlık personelinin KBRN maddeleriyle ilgili bilgisini artırmak, olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili personele tecrübe kazandırmak için büyük önem taşıdığını ifade etti.
 
Mart Ayında Ortak Tatbikat Yapılacak
 
Çalıştayın ikinci gününde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görevli personel, sunumlarında Bakanlığın çalışma alanları, gümrük işlemleri, sınırlarda karşılaşılan KBRN tehditleri ve alınan önlemlere ilişkin bilgiler verdi.  Oturumlar karşılıklı sorular ve bilgi, öneri paylaşımlarıyla son buldu.  Çalıştayın ardından Bakanlığın KBRN olaylarına müdahale anlamında sahip olduğu kapasitenin değerlendirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesi için 26-28 Mart tarihleri arasında Samsun ilinde ortak bir KBRN tatbikatı düzenlenecek. Tatbikat sayesinde Bakanlığın müdahaleye yönelik eksiklikleri belirlenecek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir yol haritası oluşturmaya yönelik Bakanlığa destek sağlanacak.