AFAD KBRN İnternet Sayfası Yayına Girdi


KBRN tehdit ve tehlikeleri konusunda ülke genelinde farkındalığı arttıracak, halkı KBRN olaylarına hazırlıklı hale getirip kişisel korunma bilinci oluşturacak AFAD KBRN internet sayfası, yayına girdi. AFAD KBRN internet sayfası, ülkemizde KBRN adına önemli bir eksiği giderecek, alanındaki çalışmalar ve personel eğitimleri için önemli bir kaynak olacak.
 
AFAD KBRN internet sayfası ile KBRN alanında çalışan personel için bir KBRN temel eğitim sayfası oluşturularak çevrimiçi eğitim çalışmaları, eğitimi tamamlayan kişilerin sertifikalandırılması ve KBRN konusunda çalışan personelin düzenli aralıklarla bilgi düzeyinin sınanması sağlanacak. Sayfa ile ülke genelindeki sivil savunma hizmetlerisilahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleracil kurtarma ve ilk yardımsivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve moralinin korunması ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltmasıdır.) konusunda farkındalıkların arttırılması adına önemli bir adım atılmış oldu
AFAD KBRN internet sayfasına https://kbrn.afad.gov.tr/ bağlantısından erişilebilecek olan kullanıcılar;
  • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditler hakkında genel bilgilere,
  • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere ilişkin afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlere,
  • Bugüne kadar gerçekleşmiş KBRN olaylarına ilişkin detaylara,
  • Afet ve Acil Durum Çantası ve Aile Afet ve Acil Durum Planı ile ilgili ayrıntılara, 
  • İkaz ve Alarm İşaretleri hakkında bilinmesi gerekenlere,
  • KBRN konusuna ilişkin yabancı ve Türkçe kaynaklara, 
ulaşabilecekler.