Bruker MALDI Biotyper Geri Dön

MALDI Biotyper klinik mikrobiyolojinin zorluklarına yardımcı olmak için geliştirildi.

MALDI Biotyper moleküler parmak izi yöntemi ile mikrooorganizmaları belirlemektedir. Mikroorganizmları belirleyebilmek için Bruker tarafından geliştirilen MALDI-TOF kütle spektroskopisi yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem ile doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmiştir. 

MALDI Biotyper kullanımı kolay bir sistem olarak tasarlanmıştır. Birkaç basit adım ile ölçümü yapmak mümkündür. Bruker tarafından özel geliştirilen mikrobiyoloji yazılımı kütle spektrumlarının elde edilmesinde ve verilerin kütüphanede değerlendirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Tüm işlem birkaç dakika içerisinde tamalanarak güvenilir sonuca ulaşılmaktadır.Özellikleri;
  • Son derece kesin sonuçlar
  • Geniş mikroorganizma aralığında çalışabilme
  • Hızlı sonuç alabilme
  • Uygun maliyet
  • Kolay kullanım