KBRN Keşif-Kimyasal Madde Tespit/Tanımlama Geri Dön

Bruker Seçilmişse, Gelişmiş Teknoloji Seçilmiş Demektir...

İnsanların yaralanmasına ve ölümüne sebep olan planlı veya kaza sonucu tehdit oluşturan zehirli gazların, patlayıcıların ve radyoaktif maddelerin verebileceği zararı en aza indirebilmek için söz konusu tehdit unsurlarının tespiti ve tanısı için geliştirilen teknolojiler denildiğinde Bruker akla gelen lider kuruluştur.

Bruker söz konusu tehditlerin tespiti ve tanısı ile ilgili olarak dünyada en geniş kapsamlı çözümleri sunmakta ve bu tehditlerden insanları ve malı mülkü korumak amacıyla bu tür teknolojileri en iyi şekilde nasıl kullanılacağı konusunda yardımcı olmaktadır.

Tüm dünyada bilinen müşterilerin ve son kullanıcıların insan sağlığını ve malı mülkü korumak için ihtiyaç duyacakları teknolojiyi geliştirmek, üretmek ve kullanıma sunmak Bruker firmasının temel ilkesidir.

Hükümetler, ticari kuruluşlar ve çok uluslu şirketleri içine alan ancak bunlarla sınırlı olmayan kullanıcılar artan terörist tehditlerden gerek çalışanlarını ve gerekse hizmet sağladıkları müşterilerini korumak maksadıyla Bruker ürünlerini kullanmaktadır.

Özgün teknolojisi üzerinden tasarlanan, üretilen ve dağıtımı yapılan tespit cihazlarının kullanıcıların isteklerini karşılayacak teknik özelliklerde olması ve devamlılığın sağlanabilmesi için yenilikçi anlayışa sahip olan Bruker firması bu sahada tecrübe sahibi olan teknik kadrosu ile ‘Altın Standart’ olarak nitelendirilen çözümler sunmaktadır.